Företagsprofil

Agrico Nordic AB ägs av Agrico Nederländerna.

Agrico är ett holländskt kooperativ med ca 950 medlemmar, en omsättning på cirka 450,000 ton utsädespotatis och ca 350,000 ton mat- och industripotatis. Agrico är ett globalt företag med kontor i Storbritannien, Polen, Kanada, Italien, Frankrike, Sverige, Slovenien och Rumänien, Turkiet, Kenya och har ett omfattande nätverk. Agrico Research är ett dotterbolag till Agrico NL som arbetar med förädling och framtagning av nya sorter.

Verksamheten i Agrico Nordic består av:

 • Exklusiv representation av Agrico NLs potatissorter i de nordiska länderna.
 • Exklusiv representation av Svalöf Weibulls potatissorter i de nordiska länderna.
 • Representation av sorter av andra sortförädlare.
 • Försöks-odling och införande av nya sorter på marknaden.
 • Produktion av utsädespotatis genom kontaktsodlare, av nya och etablerade sorter från alla sektorer, baserade på den globala strategin för Agrico NL och baserade på Agrico Nordics strategi.
 • Försäljning av svenskproducerad utsädespotatis och annan utsädespotatis till kunder. Export sker i samverkan med Agrico NL.
 • Agent för import av Agrico NLs utsädespotatis.
 • Agent för försäljning av mat och bearbetad potatis från Agrico NL.

 • Agrico Nordic fäster stor vikt vid att arbeta i nära samarbete med odlaren och supporta med sortspecifik odlingsrekomendation.

  Under hela processen finns skörden registrerad i våra system. Det ger oss möjlighet att övervaka kvalitet och kvantitet med återkoppling till enskilda odlare.

  Verksamheten präglas av en mycket erfaren och effektiv organisation för att säkra att leveranser sker på ett korrekt sätt.

  Kunskaper som förvärvats genom hela utvecklings- och produktionsprocessen och samarbetet med Agrico, ger oss unika möjligheter att arbeta i partnerskap med producenter och kunder, från potatisplanta till butikshyllan.

  Vi hjälper till att utveckla framtida partnerskap tillsammans med kunder och marknader.