Demofält

Agrico Nordic har ett flertal demonstrationsodlingar på olika platser i landet med syfte att visa etablerade sorter tillsammans med nya sorter som ännu inte är kända på marknaden.
Läs mer

Odlarträffar

Det är inga odlarträffar planerade för tillfället!

Läs mer