VÅRA FRAKTIONER

Höst- vinterpotatisen levererar vi från 35 mm upp till 50 mm. Till viss mån och efter behov går vi upp till 55mm eller ned till 28-35mm.
(Mandel levereras i fraktionen 25-40mm.)

Färskpotatisen levererar vi från 35 mm upp till 55mm.

En liten knöl producerar jämnare storlekar per viktenhet i...

Läs mer

MEDELKNÖLVIKTER

Beräknade på prover från storleksfraktioner och olika form på knöl enligt nedan (gram)

Utsädes storlekRund ovalRundOvalLång...
Läs mer

BERÄKNING UTSÄDESMÄNGD

Formel för beräkning av utsädesmängd per ha
10 000 x medelknölvikt (kg)
---------------------------------------- = kg utsäde/ha 
Radavstånd (m) x sättavstånd (m)

Exempel 1:
Rund oval 35-45 mm
Radavstånd:0,80 m
Sättavstånd:0,25 m

10 000 x 0,040
----------------------- = 2400kg utsäde/ha 
0,80...

Läs mer