Konsument

Vi jobbar kontinuerligt på att hitta vägar och möjligheter för att främja konsumtionen av Svensk potatis. Arbetet pågår i alla led, från förädlingsstationen i Holland via försöks-och demo odlingar runt om i Sverige, tillsammans med odlare, packerier, matkedjor och organisationer, fram till dig som konsument.

Vi uppförrökar våra sorter i Svensk jord i alla klasser. Varje klass är från olika generationer, allt enligt det svenska utsädessystemet(läs om detta här på vår hemsida).
Detta sker i sju generationer. Det betyder att när ni äter någon av våra sorter så äter ni den åttonde generationen!

Det tar lång tid och kräver mycket arbete fram till dess ni äter våra Svenska sorter.
Svensk potatis förtjänar status och respekt!

Varje potatissort är unik.

Utseende, smak, kokegenskaper och koktid är olika.
Potatis smakar även olika beroende på var den växt geografiskt.
Potatissorterna skiljer sig också när det gäller odlings-och skördeegenskaper.
I odlingssammanhang passar sorterna olika beroende på, t.ex. jordmån och på var man ska odla potatisen Sverige.

Det finns ingen röd tråd mellan de olika sorterna: Svensk potatis är unik!

För att säkerställa kvaliteten på Svensk potatis finns det olika regler och kontroller.
Detta sker genom SMAK AB.

Köp Svensk kvalitetspotatis!

Länkar:

SMAK
Svensk Potatis