Vi är en länk i kedjan

Utsädespotatis är grunden för nästa år

Varje land och varje population har sina egna preferenser om hur potatis ska se ut, smaka och tillagningssätt. Så också i de nordiska länderna. Lokala odlare behöver utsädespotatis för att tillmötesgå kundernas specifika önskemål. Detta gäller för matpotatismarknaden, bearbetningsindustrin och stärkelseindustrin eller ekologiskt odlad potatis. Odlingens villkor variera från region till region. Jordart, klimat, gödsling och lagringsförhållanden är alla viktiga faktorer som avgör slutresultatet. Agrico Nordic har ett brett utbud av potatissorter som uppfyller våra kunders önskemål.

Matpotatis som tillgodoser allas krav

Våra konsumtionsmönster förändras ständigt. Hobbykockar ställer allt högre krav på sortegenskaper och föredrar att använda en viss potatis för varje typ av tillagning; Mjölig potatis för mos, fast potatis till stekning eller annorlunda form och färg för bakning. Oavsett konsumenternas favoriträtt kan vi erbjuda rätt sort.

Potatissorter särskilt för chips

En promenad längs hyllorna i vilket varuhus som helst kommer att visa att många produkter är gjorda av potatis.

Agrico Nordic har potatissorter som är speciellt utvecklade för livsmedelsindustrins marknader. Potatisen i fråga är lätt att tillaga, alltid tillgänglig, och framför allt mycket god! Vi vill göra en extra ansträngning och planera effektivitet och optimal produktion tillsammans med våra kunder.

Oavsett om de har bearbetats till chips, sallader eller kylda produkter är vår potatis odlad med största omsorg och uppfyller de senaste normerna för livsmedelssäkerhet.

Ekologisk potatis odlas med omsorg för natur och människor

Ett av våra mål är att säkerställa kontinuitet. Vi vill växa och sälja vår potatis med omsorg för natur och människor. Vi erbjuder sorter med goda resistensegenskaper avseende olika växtsjukdomar som är speciellt lämpade för ekologisk odling.