VÄLJ OSS SOM DIN PARTNER

Välj Agrico Nordic som din partner

Vårt mål är att vara din leverantör av potatisutsäde av bästa kvalitet. För att säkerställa kvalitén har vi svensk utsädes-produktion i alla generationer.

Vi kan uppfylla dina behov av sortegenskaper.

Vi har målfokuserad utveckling av sorter för att hitta de med bäst egenskaper för det nordiska klimatet och den nordiska marknaden.

För tradition genom generation

Senaste nytt

2021-11-09

2021-09-24

Agrico Nordic jobbar kontinuerligt med att testa nya sorter för vår svenska och finska marknad.

Sorterna nedan har vi plockat i årets försöksfält i södra Sverige, de ser väldigt bra ut!

Läs mer om Adato, JackyLevanteRanomi och Spectra.

2021-08-06

Twister, Carolus och Jacky representerade av Agrico Nordic i välskött eko demoodling hos David Bjelke, för tredje året i rad.

Alla tre sorter är bladmögel- och brunrötaresistenta, de passar även bra i konventionell odling. Läs mer: http://agriconordic.com/sida/odlingsrekommendationer

Tack till David Bjelke, Nordfalan och Jordbruksverket för ett bra arrangemang!

ETT KRAFTFULLT FÖRETAG

Agrico Nordic: din kraftfulla partner från potatisplanta till hyllan på stormarknaden.

Agrico Nordic är ett kraftfullt företag som samverkar med den holländska utsädeskoncernen Agrico, som säljer potatis över hela världen. Agrico tar fram nya sorter och utvecklar innovativa lösningar. Det sammanfattar Agrico; från utsäde till hyllan på stormarknaden.

Denna webbplats innehåller en mängd intressant information såsom kommersiell och teknisk information men även allmänna nyheter i nyhetsblocket bredvid. Detta till nytta för våra kunder, nya kunder, våra kontrakts-/poolodlare och andra intresserade odlare.

Beställ utsäde nu!

Utsädesodlare

Carolus

Nyhet Adato

Agrico potatoes

Dear Potato friend, you're invited.
Check this out: our online platform Agrico Potatoes is live. The latest Agrico potato news from all around the world. Today, we want to share the latest information about the success of our Next Generation potatoes. These potatoes are resistant to Phytophthora (late blight). Would you like to know which varieties belong to the Next Generation range? Or are you interested in reading about our agents' and subsidiary company's experience with Next Generation potatoes?Visit www.agricopotatoes.com now for the latest news about the success of the Next Generation potatoes.
Beyonce, is the latest addition to the Next Generation varieties. Check out www.agricopotatoes.com for more information.

Next Generation variety Levante is suitable for all production areasOur agent Romagnoli F.lli, is very enthusiastic about the Next Generation varieties. This range isa great opportunity to increase the ecological and economic sustainability for the agricultural food chain in Italy. The Next Generation varieties that Romagnoli F.lli purchase from Agrico are: Levante, Alouette, Twister, Jacky and Carolus. Levante is special because in Italy it is suitable for all production areas, which are differrent in nature.Read the full story about the 'Next Generation’ experience of our agent Romagnoli F.lli on www.agricopotatoes.com

Resistent to PhytophthoraThe Next Generation potatoes are resistant to Phytophthora. Are you familiiar with the main diseases that affects potatoes? Would you like to know how it originated? Or how our research team, Agrico Research, is continually working on the latest research developments into varieties that are resistant to Phytophthora?
Read all about it on www.agricopotatoes.com