Utsädessystemet

Det svenska utsädessystemet

Miniknölar PBTC Växthusknölar
Stamutsäde PB1 1:a generationen I fält

PB2

PB3

PB4
Basutsäde S

SE

E
Certifikatutsäde A/B Maximalt 7 fältgenerationer

Namnet minimiknöl beskriver storleken på den rena och helt friska knölen som ligger till grund för kommande generationers uppförökning i åkermarken hos våra utsädesodlare.

Agrico Nordic har produktionen av stamutsäde förlagd till norra Sverige eftersom förekomsten av växtsjukdomar är lägst där. Efter tre till fyra generationer förflyttas utsädet söderut för ytterligare uppförökning innan det certifierade utsädet når våra kunder.