Utsdessystemet

Det svenska utsdessystemet

Miniknlar PBTC Vxthusknlar
Stamutsde PB1 1:a generationen I flt

PB2

PB3

PB4
Basutsde S

SE

E
Certifikatutsde A/B Maximalt 7 fltgenerationer

Namnet minimiknl beskriver storleken p den rena och helt friska knlen som ligger till grund fr kommande generationers uppfrkning i kermarken hos vra utsdesodlare.

Agrico Nordic har produktionen av stamutsde frlagd till norra Sverige eftersom frekomsten av vxtsjukdomar r lgst dr. Efter tre till fyra generationer frflyttas utsdet sderut fr ytterligare uppfrkning innan det certifierade utsdet nr vra kunder.